Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-016 Juridik  Processrätt
Kan vem som helst se vad man sagt i polisförhör?

Ja, förundersökningen blir offentlig i samband med rättegången. Undantag kan göras i speciella fall, t.ex. i mål om sexualbrott mot barn, då rättegången av hänsyn till offret får hållas bakom stängda dörrar. Ett annat fall är om vittnesmål gäller vissa speciella yrkeshemligheter. I normalfallet är rättegångar och alla handlingar i målet offentliga. När sekretess tillämpas begränsas den så mycket som möjligt, den kan t.ex. gälla endast ett visst vittnesmål medan resten av rättegången är offentlig.

Innan rättegången, medan förundersökningen pågår, är den inte offentlig. Däremot har den som är misstänkt och dennes advokat (eller annat ombud) rätt att få ta del av förhörsprotokollen redan under förundersökningen.

Normalt skall vid rättegången vittnen, sakkunniga och den tilltalade avge sina utsagor inför rätten. I vissa fall får dock åklagaren använda sig av förundersökningens förhör genom att läsa upp dem. Förundersökningsprotokollet ingår i handlingarna i målet, och blir offentligt i samband med rättegången.

En polis kan inte garantera ett vittne att få vara anonymt, även om det kanske skulle underlätta förhöret. Om vittnesmål fick vara anonyma skulle det vara teoretiskt möjligt att hitta på bevisning, något fullständigt oacceptabelt. Denna viktiga rättsprincip har ansetts vara så viktig att vissa omdiskuterade följder hellre måste accepteras, t.ex. den CD-ROM med vittnesförhören om ett känt svenskt statsministermord som salufördes 1996.

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till övrigtfrågor