Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Websajt

Polisens gradbeteckningar
Enligt system infört 2015


Polisaspirant
Polisassistent
Polisassistent med 4 års tjänstgöring
Polisinspektör, kriminalinspektör
Polisinspektör, kriminalinspektör, gruppchef
Poliskommisarie, kriminalkommisarie
Poliskommisarie, kriminalkommisarie, sektionschef
Polissekreterare
Polisintendent
Polismästare
Polismästare, områdeschef
Biträdande polisdirektör
Polisdirektör
Rikspolischef
Polis-
aspi-
rant 
Polis-
assi-
stent 
Polis-
assi-
stent 
med 
4 års 
tjänst-
göring 
Polis-
inspek-
tör 

Krimi-
nalin-
spektör 
Polis-
inspek-
tör 

Krimi-
nalin-
spektör
med
särskild
tjänste-
ställning 
Polis-
kommis-
sarie 

Krimi-
nalkom-
missarie 
Polis-
kommis-
sarie 

Krimi-
nalkom-
missarie
med
särskild
tjänste-
ställning 
Polis-
sekre-
terare 
Polis-
inten-
dent 
Polis-
mästare 

Polis-
överin-
tendent 
Polis-
mästare,
områdes-
chef 
Biträ-
dande
polis-
direktör 
Polis-
direktör 
Riks-
polis-
chef 

Gradbeteckningarna avser tjänstegrad, vilken kan skilja sig från anställningsbenämning i vissa fall.Tillbaka till startsidan