Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-024 Juridik  Skadestånd
Är museet ersättningskyldigt om jag får en spotlight i huvudet?

Om museet eller dess personal på något sätt varit försumliga är museet ersättningsskyldigt. Om däremot allt var monterat enligt konstens alla regler och spotlighten ändå föll ner, på grund av något som inte gick att förutse, är museet inte ersättningsskyldigt.

Detta regleras i Skadeståndslagen (1972:207), 2:a kapitlet, 1:a paragrafen: "Var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada skall ersätta skadan, såvida icke annat följer av denna lag.". Den som är vårdslös med maskiner, slarvar vid montering av utrustning osv, är skyldig att betala skadestånd. Någon form av försumlighet krävs, t.ex. att spotlighten inte var av en typ avsedd för att monteras upp på det sätt som museet gjort, eller att den som monterade spotlighten inte satte dit någon av monteringsdetaljerna.

Den tekniker som monterat en nedfallande spotlight felaktigt behöver oftast inte själv betala skadeståndet om han/hon monterade spotlighten i arbetet. Om det inte finns starka skäl för motsatsen så får arbetsgivaren stå för skadeståndet, principalansvar, enligt skadeståndslagens 4:e kapitel, 1:a paragrafen: "För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter.".

I några få speciella fall gäller strikt skadeståndsansvar, även när den som orsakat en skada inte varit försumlig på något sätt. I dessa speciella situationer räcker det att skadan berott på verksamheten i fråga, punkt slut. Strikt skadeståndsansvar är ovanligt, men gäller t.ex. vid järnvägstrafik och för hundägare om hunden orsakar skador.

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till övrigtfrågor