Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
Atomnummer: 70
Beteckning: Yb
              Namn:  Ytterbium
Atommassa:  173,04   u
Smältpunkt:  824  °C
Kokpunkt:  1193  °C
Densitet:  6965  g/l vid 20°C
Orbital/orbitalgrupp:  1s  2s  2p  3s  3p  3d  4s  4p  4d  4f 
Antal elektroner:  2 2 6 2 6 10 2 6 10 14
Orbital/orbitalgrupp:  5s  5p  5d  5f  6s  6p  6d  7s 
Antal elektroner:  2 6     2
1
H
väte

 
2
He
helium
3
Li
litium
4
Be
beryl-
lium
Periodiska systemet
Klicka på önskat grundämne
för att se dess data ovan
5
B
bor
6
C
kol
7
N
kväve
8
O
syre
9
F
fluor
10
Ne
neon
11
Na
natrium
12
Mg
magne-
sium
13
Al
alumi-
nium
14
Si
kisel
15
P
fosfor
16
S
svavel
17
Cl
klor
18
Ar
argon
19
K
kalium
20
Ca
kalcium
21
Sc
skan-
dium
22
Ti
titan
23
V
vanadin
24
Cr
krom
25
Mn
mangan
26
Fe
järn
27
Co
kobolt
28
Ni
nickel
29
Cu
koppar
30
Zn
zink
31
Ga
gallium
32
Ge
germa-
nium
33
As
arsenik
34
Se
selen
35
Br
brom
36
Kr
krypton
37
Rb
rubi-
dium
38
Sr
stron-
tium
39
Y
yttrium
40
Zr
zirko-
nium
41
Nb
niob
42
Mo
molyb-
den
43
Tc
tekne-
tium
44
Ru
rute-
nium
45
Rh
rodium
46
Pd
palla-
dium
47
Ag
silver
48
Cd
kad-
mium
49
In
indium
50
Sn
tenn
51
Sb
antimon
52
Te
tellur
53
I
jod
54
Xe
xenon
55
Cs
cesium
56
Ba
barium
57
La
lantan
72
Hf
hafnium
73
Ta
tantal
74
W
volfram
75
Re
rhe-
nium
76
Os
osmium
77
Ir
iridium
78
Pt
platina
79
Au
guld
80
Hg
kvick-
silver
81
Tl
tallium
82
Pb
bly
83
Bi
vismut
84
Po
polo-
nium
85
At
astat
86
Rn
radon
87
Fr
fran-
cium
88
Ra
radium
89
Ac
akti-
nium
104
Rf
ruther-
fordium
105
Db
dub-
nium
106
Sg
seabor-
gium
107
Bh
boh-
rium
108
Hs
has-
sium
109
Mt
meite-
rium
Flera av grundämnena 110-118 har upptäckts men har
ännu inte fått sina officiella namn och beteckningar.

58
Ce
cerium
59
Pr
praseo-
dym
60
Nd
neodym
61
Pm
prome-
tium
62
Sm
sama-
rium
63
Eu
euro-
pium
64
Gd
gadoli-
nium
65
Tb
terbium
66
Dy
dyspro-
sium
67
Ho
hol-
mium
68
Er
erbium
69
Tm
tulium
70
Yb
ytter-
bium
71
Lu
lutetium
90
Th
torium
91
Pa
protak-
tinium
92
U
uran
93
Np
neptu-
nium
94
Pu
pluto-
nium
95
Am
ameri-
cum
96
Cm
curium
97
Bk
berke-
lium
98
Cf
califor-
nium
99
Es
einstei-
nium
100
Fm
fer-
mium
101
Md
mendel-
evium
102
No
nobel-
ium
103
Lr
lawren-
cium

Relativ atommassa. [ ]=Exakt atommassa ej fastställd.

Tillbaka till startsidan