Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 N-082 Biologi, medicin  Biologi
Kan två blåögda få brunögda barn?

Nej, nästan aldrig, men det är möjligt i sällsynta fall. Två viktiga gener (för brunt/blått respektive grönt/blått) har identifierats på var sin kromosom, och dessutom flera olika andra gener som bl.a. förstärker/försvagar färgen och styr hur pigmenten fördelas i ögat mm. Ögonfärgen bestäms av alla de här generna tillsammans, men just i fallet med två mycket klart och tydligt blåögda föräldrar blir det lite speciellt eftersom recessiva gener då är inblandade.

En recessiv gen "förlorar" om den kommer i konflikt med en annan gen för samma egenskap. Man får två gener av varje, en från mamman och en från pappan. Om en viss gen som är nödvändig för blåögdhet är recessiv så kommer blåögdheten inte att visa sig om motsvarande gen från den andra föräldern kodar för t.ex. brunögdhet. För att den recessiva genen skall få effekt, krävs att personen i fråga har fått den från både mamman och pappan, inte bara från den ena föräldern.

Det finns många grader och nyanser av ögonfärger, och t.ex. två brunögda föräldrar kan mycket väl få både brunögda och blåögda barn. Två klart blåögda föräldrar får dock normalt bara blåögda barn, eftersom de recessiva generna som är inblandade innebär att föräldrarna har dem i dubbel upplaga. Ingen av föräldrarna har motsvarande gen för annan färg att ärva ner till sitt barn.

Undantag kan dock uppstå, främst beroende på att det finns så många varianter och grader av hur blåögd man är. Det är inte säkert att recessiva gener behövs för alla blå nyanser, åtminstone inte för de mer svagt blå nyanserna med inslag av andra färger. Även för klart blåögda finns en situation när det kan uppstå, även om det är ytterst sällsynt: arvsanlagen kan förändras genom mutationer. Det är extremt osannolikt, men inte helt omöjligt.


Tillbaka till naturvetenskapsfrågor
Tillbaka till biologifrågor